Alabanza
Alabanza

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Luk-Tech Łukasz Skąpski, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem ul. Mertki 9B/1, NIP: PL6222823627, REGON 382600385.
 2. Dane kontaktowe do Administratora:
 3. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://alabanza.pl.

II. Przetwarzane dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia analiz statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko;
  • adres email;
  • numer telefonu;
  • adres zamieszkania;
  • adres dostawy;
  • dane do faktury;
  • historia zamówień.

III. Źródła danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane w następujących sposób:
  • podczas składania zamówienia w sklepie internetowym;
  • podczas subskrypcji newslettera;
  • podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

IV. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. dostawcom usług hostingowych, kurierom, operatorom płatności;
  • organom państwowym na ich żądanie.

V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania swoich danych osobowych;
   • usunięcia swoich danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres 5 lat dla celów statystycznych i archiwalnych.

VII. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy używa plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika. Służą do rozpoznawania urządzenia Użytkownika i zapamiętywania jego preferencji.
 2. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 2. W razie pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem.

Koszyk

Cart is empty.

Konto

Konto

Nie masz konta?
Stwórz konto